JIS G4053 LOW - ALLOY STEEL FOR MACHINE STRCUTURE USE

CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH
Hotline: 0903759688
thepvinhthanhvn@gmail.com
JIS G4053 LOW - ALLOY STEEL FOR MACHINE STRCUTURE USE

JIS G4053 LOW - ALLOY STEEL FOR MACHINE STRCUTURE USE

  • 0
  • Liên hệ
  • 895
  • Thông tin sản phẩm
    Symbol                                                                      Chemical Composition
     C     Si     Mn      P         S      NI       Cr         MO
   SMn420    0.17~0.23    0.15~0.35     1.20~1.50      0.030 Max       0.030 Max      0.25 Max   0.35 Max  
   SMn433    0.30~0.36
   SMn438    0.35~0.41     1.35~1.65
   SMn443    0.40~0.46
   SMnC420    0.13~0.18     0.15~0.35     1.20~1.50    0.35~0.70
   SMnC433    0.18~0.23    1.35~1.65
   SCr415    0.28~0.33     0.15~0.35     0.60~0.90    0.90~1.20
   SCr420    0.33~0.38
  SCr430   0.38~0.43
   SCr435    0.43~0.48
   SCr440    0.13~0.18
  SCr445    0.16~0.21
   SCM415    0.13~0.18      0.60~0.90    0.90~1.20    0.15~0.30
   SCM418    0.16~0.21
   SCM420    0.18~0.23
   SCM421    0.17~0.23    0.70~1.00
   SCM425    0.23~0.28     0.60~0.90  
   SCM430    0.28~0.33 1.00~1.50
   SCM432    0.27~0.37     0.30~0.60    0.90~1.20
   SCM435    0.33~0.38     0.60~0.90
   SCM440    0.38~0.43
   SCM445    0.43~0.48
   SCM822    0.20~0.25      0.35~0.45
   SNC236    0.32~0.40       0.15~0.35    0.50~0.80      1.00~1.50    0.50~0.90  
   SNC415    0.12~0.18    0.35~0.65    2.00~2.50    0.20~0.50
   SNC631    0.27~0.35
   2.50~3.00
   0.60~1.00
   SNC815   0.12~0.18    3.00~3.50
   SNC836    0.32~0.40
   SNCM220    0.17~0.23    0.60~0.90    0.40~0.70    0.40~0.60   0.15~0.25
  SNCM240    0.38~0.43    0.70~1.00    0.15~0.30
  SNCM415    0.12~0.18    0.40~0.70    1.60~2.00
   SNCM420    0.17~0.23
   SNCM431    0.27~0.35    0.60~0.90    0.60~1.00
   SNCM439    0.36~0.43
   SNCM447    0.44~0.50
   SNCM616    0.13~0.20    0.80~1.20   2.80~3.20    1.40~1.80    0.40~0.60
  SNCM625    0.20~0.30    0.35~0.60   3.00~3.50    1.00~1.50    0.15~0.30
   SNCM630    0.25~0.35    2.50~3.50    2.50~3.50    0.30~0.70
   SNCM815    0.12~0.18    0.30~0.60    4.00~4.50    0.70~1.00

 

  0.15~0.30

   SACM645    0.15~0.50     0.15~0.50     0.60 Max    0.25 Max
   1.30~1.70

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline