JIS G3507-1 CARBON STEEL WIRE RODS FOR COLD HEADING-WIRE RODS

CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH
Hotline: 0903759688
thepvinhthanhvn@gmail.com
JIS G3507-1 CARBON STEEL WIRE RODS FOR COLD HEADING-WIRE RODS

JIS G3507-1 CARBON STEEL WIRE RODS FOR COLD HEADING-WIRE RODS

  • 0
  • Liên hệ
  • 1857
  • Thông tin sản phẩm

JIS G3507-1 CARBON STEEL WIRE RODS FOR COLD HEADING-WIRE RODS

    Symbol                                                            Chemical Composition
    C               Si        Mn           P             S             AI
   SWRCH 6A    0.08 Max        0.10 Max     0.6 Max       0.030 Max      0.035 Max       0.02 Min
   SWRCH 8A    0.10 Max
   SWRCH 10A   0.08~0.13    0.30~0.60
   SWRCH 12A    0.10~0.15
   SWRCH 15A    0.13~0.18
   SWRCH 16A    0.60~0.90
   SWRCH 18A    0.15~0.20
   SWRCH 19A    0.70~1.00
   SWRCH 20A    0.18~0.23    0.30~0.60
  SWRCH 22A    0.70~1.00
  SWRCH 25A    0.22~0.28     0.30~0.60
   SWRCH 10K    0.08~0.13    0.10~0.35     0.30~0.60      0.030 Max       0.035 Max  
   SWRCH 12K    0.10~0.15
   SWRCH 15K    0.13~0.18
   SWRCH 16K    0.60~0.90
   SWRCH 17K    0.49~0.56    0.30~0.60
   SWRCH 18K    0.60~0.90
   SWRCH 20K    0.18~0.23    0.30~0.60
   SWRCH 22K    0.70~1.00
   SWRCH 24K    0.19~0.25     1.35~1.65
   SWRCH 25K    0.22~0.28     0.30~0.60
   SWRCH 27K    0.22~0.29     1.20~1.50
   SWRCH 30K    0.27~0.33     0.60~0.90
   SWRCH 33K    0.30~0.36
   SWRCH 35K    0.32~0.38
   SWRCH 38K    0.35~0.41
   SWRCH 40K    0.37~0.43
   SWRCH 41K    0.36~0.44    1.35~1.65
   SWRCH 43K    0.40~0.46    0.60~0.90
   SWRCH 45K    0.42~0.48
   SWRCH 48K    0.45~0.51
   SWRCH 50K    0.47~0.53

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline