JIS G3509-1 LOW-ALLOYED STEELS FOR COLD HEATING-WIRE RODS

CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH
Hotline: 0903759688
thepvinhthanhvn@gmail.com
JIS G3509-1 LOW-ALLOYED STEELS FOR COLD HEATING-WIRE RODS

JIS G3509-1 LOW-ALLOYED STEELS FOR COLD HEATING-WIRE RODS

  • 0
  • Liên hệ
  • 818
  • Thông tin sản phẩm
      Symbol                                                            Chemical Composition
   C      Si      Mn     P     S    Ni     Cr     Mo
   SMn420RCH    0.17~0.23    0.15~0.35     1.20~1.50     0.030 Max     0.030 Max    0.250 Max     0.350 Max  
   SMn420HRCH    0.16~0.23     1.15~1.55
   SMn433RCH    0.30~0.36    1.20~1.50
   SMn433HRCH    0.29~0.36    1.15~1.55
   SMn438RCH    0.35~0.41    1.35~1.65
   SMn438HRCH    0.34~0.41    1.30~1.70
   SMn443RCH    0.40~0.46    1.35~1.65
   SMn443HRCH    0.39~0.46    1.30~1.70
   SMnC420RCH   0.17~0.23    1.35~1.65     0.35~0.70
   SMnC443RCH    0.40~0.46    1.30~1.70
   SCr415RCH    0.13~0.18    0.60~0.90     0.90~1.20
   SCr415HRCH    0.12~0.18    0.55~0.95     0.85~1.25
   SCr420RCH    0.18~0.23    0.60~0.90     0.90~1.20
   SCr420HRCH    0.17~0.33    0.55~0.95     0.85~1.25
   SCr430RCH    0.28~0.33    0.60~0.90     0.85~1.25
   SCr430HRCH    0.2~0.34    0.55~0.95     0.90~1.20
    SCr435RCH    0.33~0.38    0.60~0.90    0.85~1.25
   SCr435HRCH   0.32~0.39    0.55~0.95    0.90~1.20
   SCr440RCH    0.38~0.43    0.60~0.90    0.85~1.25
   SCr440HRCH    0.37~0.44    0.55~0.95    0.90~1.20    0.15~0.25
   SCr415RC    0.13~0.18    0.60~0.90    0.85~1.25     0.15~0.30
  SCr415HRCH    0.12~0.18    0.55~0.95    0.90~1.20    0.15~0.25
   SCr418RCH    0.16~0.21    0.60~0.90    0.85~1.25    0.15~0.30
   SCr418HRCH    0.15~0.21    0.55~0.95    0.90~1.20    0.15~0.25
   SCM420RCH    0.18~0.23    0.60~0.90    0.85~1.25    0.15~0.30
   SCM420HRCH    0.17~0.23    0.55~0.95     0.90~1.20
   SCM425RCH    0.23~0.28    0.60~0.90    0.85~1.25
   SCM425HRCH   0.55~0.95    0.90~1.20
   SCM430RCH    0.28~0.33    0.60~0.90
   SCM435RCH    0.33~0.38    0.85~1.25    0.15~0.35
   SCM435HRCH    0.32~0.39    0.55~0.95    0.90~1.20    0.15~0.30
   SCM440RCH    0.38~0.43    0.60~0.90    0.85~1.25    0.15~0.35
   SCM440HRCH    0.37~0.44    0.55~0.95     0.90~1.20    0.15~0.30
   SCM445RCH    0.43~0.48    0.60~0.90    0.85~1.25    0.15~0.35
   SCM445HRCH    0.42~0.49    0.55~0.95    0.90~1.20    0.35~0.45
   SCM822RCH    0.20~0.25    0.60~0.90    0 .85~1.25  
   SCM822HRCH    0.19~0.25    0.55~0.95    2.00~2.50     0.20~0.50
   SNC415RCH    0.12~0.18    0.35~0.65    1.95~2.50     0.20~0.55
   SNC415HRCH    0.11~0.18    0.30~0.70     2.50~3.00    0.60~1.00
   SNC631RCH    0.27~0.35    0.35~0.65     2.45~3.00    0.55~1.05
   SNC631HRCH    0.26~0.35    0.3~0.70     3.00~3.50    0.60~1.00
  SNC815RCH    0.12~0.18   0.35~0.65    2.95~3.50    0.55~1.05    0.15~0.25
   SNC815HRCH    0.11~0.18    0.30~0.70    0.40~0.70    0.40~0.60     0.15~0.30
   SNCM220RCH    0.17~0.23    0.60~0.90    0.35~0.75    0.35~0.65
  SNCM220HRCH    0.60~0.95    0.40~0.70    0.40~0.60
  SNCM240RCH    0.38~0.43    0.70~1.00    1.60~2.00
   SNCM420RCH    0.36~0.43    0.40~0.70    1.55~2.00    0.35~0.65
   SNCM420HRCH

    1.60~2.00

    0.60~1.00
   SNCM439RCH    0.36~0.43    0.60~0.90
   SNCM447RCH
   0.44~0.50
 
  SNCM616RCH
   0.13~0.20    0.80~1.20     2.80~3.20     1.40~1.80    0.40~0.60

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline