JIS G4502 STRUCTURAL STEELS WITH SPECIFIED HARDENABILITY BANDS

CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH
Hotline: 02723819696 - 0903.759.688
thepvinhthanhvn@gmail.com
JIS G4502 STRUCTURAL STEELS WITH SPECIFIED HARDENABILITY BANDS

JIS G4502 STRUCTURAL STEELS WITH SPECIFIED HARDENABILITY BANDS

  • 0
  • Liên hệ
  • 505
  • Thông tin sản phẩm
                Symbol
                                               JIS G4502 STRUCTURAL STEELS WITH SPECIFIED HARDENABILITY BANDS
   C    Si    Mn    P    S      Ni       Cr        Mo
   Mn
   SMn420H
   0.16~0.23    0.15~0.35    1.15~1.55     0.030

     Max

    0.030

    Max

     0.250

      Max

   0.350

    Max

       -
   SMn433H    0.29~0.36
   SMn438H    0.34~0.41    1.30~1.70
   SMn443H    0.39~0.46
   Mn-Cr    SMnC420H    0.16~0.23    1.15~1.55     0.350~0.70
   SMnC443H    0.39~0.46    1.30~1.70
    Cr    SCr415H    0.12~0.18    0.55~0.95     0.85~1.25
   SCr420H    0.17~0.23
   SCr430H    0.27~0.34
   SCr435H    0.32~0.39
   SCr440H    0.37~0.44
   Cr-Mo    SCM415H   0.12~0.18    0.15~0.30
   SCM418H
  0.15~0.21
   SCM420H    0.17~0.23
   SCM425H
  0.23~0.28
   SCM435H    0.32~0.39    0.15~0.35
   SCM440H   0.37~0.44
   SCM445H    0.42~0.49
   SCM822H    0.19~0.25    0.35~0.45
   Ni-Cr     SNC415H    0.11~0.18     0.30~0.70    1.95~2.50    0.20~0.55       -
   SNC631H    0.26~0.35    2.45~3.00    0.55~1.05
   SNC815H    0.11~0.18    2.95~3.50
   Ni-Cr-Mo    SNCM220H     0.17~0.23    0.60~0.95    0.35~0.75    0.35~0.65    0.15~0.30
   SNCM420H     0.17~0.23     0.40~0.70    1.55~2.00

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline